Fortrolighedspolitik:
Denne fortrolighedspolitik beskytter personlige oplysninger, ved at regulere køreskolens brug af de oplysninger, som du stiller til rådighed. Jannes køreskole er forpligtiget til at beskytte alle elevers fortrolige oplysninger. Fortroligheds politikken har til formål, at fastlægge klare retningslinjer for køreskolens måde, at behandle data på.
 
Samtykke:
Du giver dit samtykke til, at Jannes køreskole indsamler og bruger dine oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, når du tilmelder dig køreskolens service og ved at benytte dennes hjemmside.
 
Oplysninger som Jannes køreskole indsamler:
Jannes køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning der er aftalt mellem køreskolen og dig som elev. (Iht. persondataforordningens art. 6,1,b, og art. 6,1,c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID oplysninger, cpr nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser, evt. samtykkeerklæring, samt evt. ansøgning om dispensation. 
 
Deling af oplysninger og konsekvenser:
Jannes køreskole distribuere og udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredje part, bortset fra til Borgerservice, prøvesagkyndig hos politiet, manøvre baner og køretekniske anlæg. Med mindre Jannes køreskole har din forudgående tilladelse hertil, eller med mindre lovgivningen kræver det.
 
Links:
www.jannes-køreskole.dk kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at Jannes køreskole ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider eller brugen heraf. Derudover godkender Jannes køreskole ikke automatisk noget produkt eller anden service, der optræder på nogen tredje parts hjemmesider. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på disse hjemmesider.
 
Opbevaring af personlige oplysninger:
Jannes køreskole vil opbevare lektionsplaner i 2 år efter kørekortudstedelse i henhold til gældende lovgivning. 
Førstehjælpsbeviser og samtykkeerklæringer destrueres efter godkendelse af ansøgningen hos kommunen.

 

JANNES KØRESKOLE, INGERSVEJ 17, 9800 HJØRRING, TLF 60 64 89 87, EMAIL

© Copyright - Jannes Køreskole - Udarbejdet af: Net For Dig, Hjørring | CMS hjemmeside